Prowadzony nabór na kursy trenerskie, spikera, kierownika oraz stewardów – Podkarpacki ZPN

Na prośbę Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, zamieszczamy informację o prowadzonym naborze na kursy trenerskie
* UEFA A
* UEFA GRASSROOTS C,
a także kursy na
* spikera
* kierownika d/s bezpieczeństwa imprez masowych
* stewardów (od sezonu 2021/2022 będzie obowiązek posiadania przeszkolonych stewardów od IV ligi wzwyż)
_____________________________
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, że w okresie jesienno-zimowym 2020/2021 zostaną zorganizowane kursy
Trenerów Grassroots C w Dębicy, Jarosławiu, Krośnie, Rzeszowie oraz Stalowej Woli
Kursy odbędą się w 4 sesjach weekendowych
Całkowity koszt kursu 1284,00 zł., brutto (w tym 300,00 zł. brutto materiały szkoleniowe oraz sprzęt sportowy)
Zapisy na kurs tylko przez własne konto na platformie https://pzpn24.pzpn.pl
W razie pytań:
Trener Koordynator
Podkarpackiego ZPN
Henryk Rożek
tel. 505 272 704
mail: henrozek@gmail.com
Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grassroots C
1. Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 ma ukończone 18 lat,
1.2 posiada minimum wykształcenie średnie
1.3 legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym opinią wystawioną przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę,
1.3 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
1.4 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
1.5 dołączy zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Wszystkie dokumenty należy umieścić na swoim koncie na platformie https://pzpn24.pzpn.pl
________________________
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, że w 2021 r. zostanie zorganizowany kolejny kurs
TRENERÓW UEFA A
Okres trwania kursu od stycznia do listopada 2021r.
WAŻNE
ZAPISY DO KOŃCA LISTOPADA 2020r.
Całkowity koszt kursu 4805,00 zł., brutto (w tym 500,00 zł. brutto materiały szkoleniowe oraz sprzęt sportowy)
Zapisy na kurs tylko przez własne konto na platformie https://pzpn24.pzpn.pl
W razie pytań:
Trener Koordynator
Podkarpackiego ZPN
Henryk Rożek
tel. 505 272 704
mail: henrozek@gmail.com
UDOSTĘPNIJ