ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

• Do grona zawodników KLUBU SPORTOWEGO EKOBALL STAL SANOK można dołączyć w każdej chwili. Nabór do wszystkich grup szkoleniowych jest otwarty cały czas. Osoby chcące do nas dołączyć proszone są o kontakt z biurem klubu – 13 46 41 301 lub bezpośrednio z trenerem odpowiedzialnym za dany rocznik (dane kontaktowe znajdują się w zakładce dotyczącej danej drużyny).

• Aby można było uczestniczyć w zajęciach, rodzic musi wypełnić pisemne oświadczenie (DO POBRANIA TUTAJ) i dostarczyć je do biura lub trenera prowadzącego zajęcia.

• Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym przez trenera danej grupy harmonogramem podanym na stronie internetowej Klubu oraz opcjonalnie przekazanym w inny ustalony przez trenera sposób.

• Zajęcia są odpłatne, a comiesięczną opłatę członkowską należy wpłacać do 20 dnia każdego miesiąca. Jej wysokość podana jest w zakładce OPŁATY.

• Dzieci i młodzież biorąca udział w meczach ligowych musi posiadać pisemną zgodę lekarza sportowego. Aby uzyskać taką zgodę, należy wykonać badania w przychodni sportowej. Badania takie do 21. roku życia są bezpłatne i należy je wykonywać co pół roku. Rodzice, którzy po raz pierwszy udają się do lekarza sportowego, muszą mieć skierowanie do lekarza medycyny sportowej uzyskane od lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny jest zobowiązany wydać takie skierowanie. Po otrzymaniu takiego skierowania należy zarejestrować się w przychodni sportowej, gdzie dziecko zostanie zbadane pod kątem przeciwwskazań do uprawiania sportu. Rejestracji do przychodni sportowej można dokonać telefonicznie pod numerem: 662 525 907

•  Dziecko na okres treningu oraz rozgrywek ligowych jest objęte ubezpieczeniem przez Klub.

• Zawodników KLUBU SPORTOWEGO EKOBALL STAL SANOK obowiązuje przestrzeganie zasad ujętych w Kodeksie zawodnika, a rodziców i opiekunów prawnych zasad ujętych i dokładnie opisanych w Kodeksie rodzica (obydwa dokumenty zamieszczone są w zakładkach o tych samych nazwach).

• Za rażące łamanie zapisów zawartych w Kodeksie zawodnika i rodzica, zawodnik może zostać zawieszony lub usunięty z grona członków KLUBU SPORTOWEGO EKOBALL STAL SANOK.

• Zawodnicy Klubu mogą uczestniczyć w testach, meczach kontrolnych lub treningach drużyn innych klubów TYLKO za zgodą Zarządu KLUBU SPORTOWEGO EKOBALL STAL SANOK.

• Wszelkie sprawy sporne i wątpliwości dotyczące spraw szkoleniowych będą rozstrzygane przez Zarząd KLUBU SPORTOWEGO EKOBALL STAL SANOK.

AKTUALNOŚCI