SEZON 2021/2022
PŁATNOŚCI

                                                                                                     §1
W grupach szkoleniowych objętych bezpośrednim nadzorem Zarządu KS „EKOBALL” miesięczna składka członkowska wynosi 80 PLN (rodzeństwo 130 PLN miesięcznie). Dotyczy to grup:
• Grupa przedrozgrywkowa – U10 (rocznik 2011)
• Młodzik Młodszy – U11 (rocznik 2010)
• Młodzik Starszy – U12 (rocznik 2009)
• Trampkarz młodszy – U13 (rocznik 2008)
• Trampkarz starszy – U14 (rocznik 2007)
• Grupa Pobiedno
Opłata ta w całości przeznaczona jest na cele statutowe Klubu związane ze szkoleniem i obejmuje: ubezpieczenie zawodnika, udział w zajęciach treningowych minimum 3 x w tygodniu, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie trenera, udział w rozgrywkach i turniejach, transport na mecze ligowe oraz posiłki regeneracyjne.
Opłatę należy wpłacić do 20 dnia każdego miesiąca:
gotówką w Biurze KLUBU – Sanok, ul. Żwirki i Wigury 10.
lub
Przelewem Bankowym:
Stowarzyszenie Klub Sportowy Ekoball Sanok
ul. Okulickiego 55, 38-500 Sanok
Nr konta: 59 1090 2750 0000 0001 5203 0210

 

TYTUŁEM: Opłata członkowska – Sekcja Piłki Nożnej KS Ekoball – imię i nazwisko dziecka, składka członkowska za miesiąc…
§2
Dwie najstarsze, młodzieżowe grupy szkoleniowe, nadzorowane przez KS „EKOBALL” są zwolnione z opłat członkowskich. Dotyczy to grup:
• Junior młodszy – U16
• Junior starszy – U18
§3
W grupach najmłodszych (rocznik 2008 – 2013). prowadzonych przez trenera Bernarda Sołtysika, sprawy organizacyjne dotyczące szkolenia, takie jak: ilości zajęć treningowych w tygodniu, czasu trwania zajęć, wynajmu obiektów treningowych czy wysokości miesięcznej składki członkowskiej, leżą w gestii trenera. Wszelkie zapytania i sugestie w tym zakresie należy kierować bezpośrednio do niego.
Płatności należy dokonywać do 20 dnia każdego miesiąca, bezpośrednio u trenera lub na zasadach podanych w §1.
§4
Nieobecność dziecka na zajęciach nie jest powodem do zmniejszenia wysokości opłaty członkowskiej lub jej zwrotu. W przypadku dłuższej nieobecności, jak i w przypadkach losowych lub trudnej sytuacji materialnej należy zgłosić się do biura Klubu, a w przypadku grup trenerów Sołtysika i Bukłada bezpośrednio do trenera, w celu ustalenia rozwiązań indywidualnych.
§5
Istnieje również możliwość wpłat dowolnych kwot na rzecz Fundacji Promocji Sportu Ekoball Sanok. Wpłaty te można odliczyć w zeznaniu rocznym od dochodu:
Fundacja Promocji Sportu EKOBALL
ul. Marii Spanily 11, 38-500 Sanok
Nr konta: 78 1090 2750 0000 0001 5202 5115

 

TYTUŁEM: DAROWIZNA

Serdecznie zachęcamy do wpłat dowolnych kwot, które w całości są przeznaczane na szkolenie dzieci i młodzieży naszego Klubu..

W przypadku jakichkolwiek niejasności i pytań odnośnie płatności prosimy o kontakt z biurem KS Ekoball Sanok pod numerami telefonów:

• 502 377 303
• 514 195 443
• 13 46 41 301