W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że:
  • Nowo powstająca klasa sportowa w SP 9 w Sanoku, dostępna jest dla wszystkich chętnych.
  • Nie ma znaczenia przynależność Klubowa.
  • Uczniem tej klasy może być każdy, kto ma aspiracje sportowe, nie trzeba być zrzeszonym w żadnym Klubie sportowym
  • Klasa będzie koedukacyjna. W jednym oddziale uczyć się będą siatkarki i piłkarze.
  • Oferta skierowana jest zarówno do uczniów zamieszkałych na terenie Sanoka jak i do uczniów spoza terenu naszego miasta
  • Zapisu trzeba dokonać poprzez złożenie dokumentów osobiście w Szkole Podstawowej nr 9 lub przesłać je drogą mailową.
  • Wzory dokumentów są do pobrania na stronie internetowej szkoły pod adresem:https://sp9sanok.biz/2021/03/01/nabor-do-klasy-sportowej/
UDOSTĘPNIJ