1/08/2021 Pamiętamy…

1/08/2021.
Taka postawa młodych piłkarzy podczas obozu sportowego EKOBALL …
UDOSTĘPNIJ