Komunikat zarządu i pracowników Klubu Sportowego Ekoball

Zarząd i pracownicy Klubu Sportowego Ekoball Sanok składają naszym trenerom – Robertowi i Jakubowi Ząbkiewiczom – serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca / Dziadka.

UDOSTĘPNIJ