Ekoball i Bruk-Bet Termalica z porozumieniem

Dnia 26 lipca 2018r. w Sanoku, nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia partnerskiego, w którym uczestniczyli po stronie naszego klubu Pan Tomasz Bil – Prezes Zarządu Fundacji, Pan Piotr Kot – Wiceprezes Zarządu Klubu oraz Pani Prezes Bruk-Bet Termalica Nieciecza Danuta Witkowska wraz z synem Maksymilianem Witkowskim, zawodnikiem Juniorów Młodszych (przebywających obecnie na obozie w Sanoku) i Tomasz Matuszewski, inicjator porozumienia partnerskiego. Podpisane porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy przedstawicielami klubów piłkarskich Bruk-Bet Termaliki Niecieczy oraz Fundacji Promocji Sportu i Klubu Sportowego EKOBALL z Sanoka. Jego treść obejmuje zasady i warunki współpracy, dotyczące szkolenia sportowego, wymiany doświadczeń w zakresie piłki nożnej, transferów zawodników, realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, obozów oraz wspólnych spotkań i szkoleń kadry trenerskiej. Przypominamy, że obecnie zawodnik  Klubu Sportowego EKOBALL SANOK  Tomasz Matuszewski, w czerwcu został włączony do drużyny seniorów. Do klubu Bruk-Bet Termalica przeszedł na zasadzie transferu definitywnego.

Jesteśmy pewni, że zawarte porozumienie pomiędzy klubami sportowymi kontynuować będzie rozmaite formy wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami.

UDOSTĘPNIJ